วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทัวร์ภูฏานไม่ควรพลาด “ทังกา” ของฝากชื่อดัง

       หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เหมือนเป็นประเพณีที่ต้องทำ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศนั้น คงหนีไม่พ้นการซื้อของฝาก ซึ่งในแต่ละประเทศของฝากก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยตามลักษณะต่างๆ เช่น วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพภูมิประเทศ เป็นต้น เช่นเดียวกับการไปทัวร์ภูฏาน ที่ถือเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ซึ่งภูฏานก็มีของฝากที่น่าสนใจ ที่นักท่องเที่ยวเห็นเป็นต้องซื้อติดไม้ติดมือกันทุกที
สินค้าของที่ระลึกภูฏานและของฝากจากภูฏานนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านฝีมือประณีต เช่น ผ้าทอฝ้ายและผ้าขนสัตว์ เครื่องจักรสาน และเครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน ซึ่งถือเป็นงานศิลปะที่มีค่าและมีความหมายมากสำหรับชาวภูฏาน
เมื่อไปทัวร์ภูฏาน ของที่ระลึกที่ไม่ควรพลาดซื้อ คือ “ทังกา” หรือพระบฎในชื่อของไทย คือ ผ้าใบผืนขนาดต่างๆ ที่เขียนสี ทอหรือปักเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติ หรือคำสอนในพุทธศาสนา ลักษณะเหมือนผ้ายันต์ มีที่แขวนทำด้วยไม้ไผ่ ซึ่งชาวภูฏานถือเป็นผ้าศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสำคัญในการประกอบพิธีทางศาสนาของชาวภูฏาน
ทังกามีหลายขนาดและราคา ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ ลวดลาย และฝีมือการประดิษฐ์ ทังกาที่จะซื้อออกนอกภูฏานได้นั้นต้องเป็นของทำเทียมหรือทำขึ้นใหม่เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นงานของนักเรียนนักศึกษาที่หารายได้เป็นทุนการศึกษา ถือเป็นงานฝีมือที่งดงามไม่แพ้ของจริง และมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ภาพสัตว์ต่างๆ เป็นต้น
หากใครไปทัวร์ภูฏาน อย่าลืมซื้อทังกาไปฝากคนรู้จักด้วยนะครับ ได้ทั้งความสวยงามและคุณค่าทางใจไปพร้อมๆ กัน